główna zawartość
artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców sezonowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie 14-dniowego wypoczynku letniego (w ramach od 1 do 2 turnusów) w miejscowościach na terenie Polski położonych nad Morzem Bałtyckim w odległości od plaży nie więcej niż 1 km, dla 150-170 dzieci w wieku od 7 do 14 lat z rodzin z terenu miasta Piotrków Trybunalski, w okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 124 KB
SIWZ 382 KB
artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych jednostek organizacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt. 1 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane-bez instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ust. 2 oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział I § 3 ust. 3

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek organizacyjnych oraz członków ich rodzin

artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej (na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Wojska Polskiego) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Projektu Trakt Wielu Kultur-rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego-etap II

artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na dzierżawę ciemnych włókien światłowodowych wraz z urządzeniami do zestawienia połączenia 5 lokalizacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich przy Pl. Niepodległości, ul. POW oraz w Parku im. Jana Pawła II przy Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2013 r.

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczowskiej, Lisiej, Zamiejskiej i Przedmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiąca część zadania pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych w ramach projektu: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiąca część programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS 01.01.00-00-003/07