główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim etap I-wymiana stolarki okiennej w pokojach mieszkańców na I piętrze budynku

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w działce 81/2 obręb 27 zlokalizowanej przy ul. Słowackiego nr 222, stanowiącą realizację części zadania:"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.0101.00-00-003/07

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy ul. F. Roosevelta wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Roosevelta-dokumentacja techniczna"

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków SP nr 13

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Szmidta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na: a) prace remontowe na kwaterze legionistów usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów; b) prace przy mogiłach żołnierzy WP z 1939 r. na cmentarzu wojennym z I i II wojny światowej polegającej na zakończeniu remontu mogił zbiorowych

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na modernizację dachu III LO w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na budowę odcinków przyłączy: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowego, energetycznego od ulicy Zamkowej w ramach zadania pn.: Budowa Nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wejścia do budynku USC obejmujące remont schodów, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ścianki oporowej przy istniejących schodach zewnętrznych, przebudowa i aranżacja wnętrz ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta - Urzędu Stanu Cywilnego

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji wielobranżowej ul. Piaskowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Piaskowej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania Budowa Wodociągu w ul. Piaskowej