główna zawartość
artykuł nr 41

Przetarg nieograniczony na: Część I-Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej Nr 10; Część II-Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej Nr 11

artykuł nr 42

Przetarg nieograniczony na systematyczną dostawę pieluchomajtek dla dorosłych do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 43

Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynków położonych w Uszczynie (stacja uzdatniania wody) działki nr 147-1 i 148-1 obręb Uszczyn gm. Sulejów oraz wykonanie zabezpieczenia zbiorników wody czystej oraz odstojnika i przepompowni wód popłucznych na ww. nieruchomości