główna zawartość
artykuł nr 31

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców w sezonie zimowym dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 32

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 6-miesięcy.

artykuł nr 33

Przetarg nieograniczony na remont konserwatorsko - budowlany budynku Muzeum Zamku Królewskiego przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu pn.: TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO - ETAP II

artykuł nr 34

Przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

artykuł nr 35

Przetarg nieograniczony na remont konserwatorsko - budowlany budynków I LO zlokalizowanego przy Al. Kopernika 1 w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach projektu TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO - ETAP II

artykuł nr 36

Przetarg nieograniczony na obsługę długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań miasta Piotrkowa Trybunalskiego do kwoty 19.000.000 PLN włącznie

artykuł nr 37

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy ul. F. Roosevelta wraz z budową przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Roosevelta-dokumentacja techniczna

artykuł nr 38

Przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w SP nr 8

artykuł nr 39

Przetarg nieograniczony na remont konserwatorsko-budowlany budynku ODA przy ul. Sieradzkiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu pn.: Trakt Wielu Kultur-etap II

artykuł nr 40

Przetarg nieograniczony na strzeżenie budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Rudowskiego 10, Szkolnej 28 od 01.01.2014r. do 31.12.2015 r.