główna zawartość
artykuł nr 41

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dla różnych celów na potrzeby Referatu Gospodarki Nieruchomościami dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 42

Przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Zalesickiej - Etap II"

artykuł nr 43

Przetarg na dostawę, montaż, konfigurację systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 44

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Rusałki od ul. Jeziornej do ul. Żołędziowej

artykuł nr 45

Przetarg nieograniczony na wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu Radosna Szkoła wg dokumentacji projektowej dołączonej przez zamawiającego część i Szkoła Podstawowa nr 5 zlokalizowana przy ulicy Jerozolimskiej 73 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 395-4, obręb 16 część ii: Szkoła Podstawowa nr 12 zlokalizowana przy ulicy Belzackiej 104-106 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 11-10, obręb 28

artykuł nr 46

Przetarg nieograniczony na: 1. Remont 20 szt. nagrobków ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej położonych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim,2. Remont jednej mogiły zbiorowej żołnierzy WP znajdującej się na cmentarzu wojennym przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim.