główna zawartość
artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Żeglarskiej w ramach zadania Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej kobiet

Załączniki:
Ogłoszenie 167 KB
SIWZ - 1 str. 326 KB
Wzór umowy 91 KB
SIWZ 383 KB
artykuł nr 23

I część - dostawa mebli szkolnych II część - dostawa sprzętu multimedialnego do realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w 11 szkołach podstawowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu: Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I - III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dla różnych celów na potrzeby Referatu Gospodarki Nieruchomościami dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku noclegowni dla bezdomnych i łącznika znajdującego się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 55/59

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej kobiet

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania "Renowacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej"-odcinek wzdłuż kolejki wąskotorowej PKP od ul. Krakowskie Przedmieście do kolektora nr II-etap II

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, konfigurację systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na: a) Remont 6 szt. nagrobków ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej położonych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim b) Wyposażenie w płytę granitową z inskrypcją jednej mogiły zbiorowej żołnierzy WP znajdującej się na cmentarzu wojennym przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim