główna zawartość
artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na dostawę, sprzedaż leków, środków opatrunkowych oraz igieł i strzykawek dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony przystosowanego do przewozu osób oraz ładunku dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego oraz w ulicach przyległych wraz z przedłużeniem kolektora nr III w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącą części zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń powielających w 2012 roku dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w okresioe od 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek podległych

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynków położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: 1. ul. Narutowicza 82 (działka nr 243, 244-5) 2. ul. Narutowicza 104 (działka na 225-1) 3. ul. Zamkowa 6/Zamurowa 6a (działka nr 79-1, 79-2)