główna zawartość
artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń noclegowni dla bezdomnych

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na konserwację rzek i rowów melioracyjnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na modernizację kolektora sanitarnego nr II przebiegającego pod Halą Relax w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Czarnieckiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Projektu Trakt Wielu Kultur- rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony na: Część I: zakup oprogramowania Platformy e-learningowej wraz z licencją wieczystą, instalację i konfigurację Platformy, zakup szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe. Część II: zakup szkoleń dla dzieci i młodzieży. Część III: zakup kursów językowych. Część IV: zakup komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym

artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa świeżego dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie trybunalskim

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Słowackiego od torów PKP do posesji przy ul. Słowackiego 23 z przebudową sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przyłączami, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na budowę obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - III etap

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na sukcesywne wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2011 roku dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego