główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na remont wraz z instalacjami budynku pawilonu przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż złomu po likwidowanych środkach trwałych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Ogłoszenie 335 KB
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na remont (modernizacja) głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 19

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 138 KB
Istotne postanowienia umowy 394 KB
SIWZ 380 KB
SIWZ - str. 1 126 KB
Plan sytuacyjny 76 KB
Rzut parteru-zakres opracowania 66 KB
Rzut piętra-zakres opracowania 64 KB
Rzut parteru 77 KB
Rzut piętra 94 KB
Klatka schodowa i sień Przekrój A-A 156 KB
Klatka schodowa i sień Przekrój B-B 204 KB
Klatka schodowa i sień Przekrój C-C i D-D 210 KB
Rozwinięcie ścian korytarza piętra 174 KB
Rzut parteru-sufity i oświetlenie 61 KB
Rzut piętra-sufity i oświetlenie 72 KB
Rzut parteru-posadzki 122 KB
Rzut piętra-posadzki 53 KB
Zestawienie elementów kamiennych 52 KB
Balustrada klatki schodowej-rzuty 60 KB
Balustrada klatki schodowej-przekrój A-A 77 KB
Balustrada klatki schodowej-przekroje B-B, C-C 41 KB
Drzwi D1-projekt 79 KB
Drzwi D1-detale 35 KB
Drzwi D1-detale 39 KB
Drzwi D2-projekt 63 KB
Drzwi D3-projekt 55 KB
Drzwi D4-projekt 38 KB
Drzwi D5-projekt 44 KB
Drzwi D2-D5-detale 31 KB
Drzwi D2-D5-detale 41 KB
Drzwi D6-projekt 39 KB
Drzwi D7-projekt 38 KB
Drzwi D6-D7-detale 27 KB
Drzwi D6-D7-detale 25 KB
Obudowy tablic elektrycznych 56 KB
Obudowy grzejników 99 KB
c. o. rys. 1 48 KB
c. o. rys. 2 50 KB
c. o. przedmiar 30 KB
c. o. opis 43 KB
c. o. specyfikacja 140 KB
elektryka-przedmiar 70 KB
elektryka-rys.1 28 KB
elektryka-rys. 2 33 KB
elektryka-rys. 3 45 KB
K 1 91 KB
K 2 92 KB
Klatka schodowa-przedmiar 96 KB
opis architekta i konstruktora 240 KB
Opis elektryka 103 KB
Specyfikacja klatka schodowa 566 KB
Specyfikacje techniczne 329 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania 178 KB
artykuł nr 5

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla 30 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach projektu 'Aktywacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego 10, działka ewid. nr 277 obręb 14

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców sezonowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 -go Maja 36/38

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na: 1. Remont 26 szt. nagrobków ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej położonych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów, 2. Remont jednej mogiły zbiorowej żołnierzy WP znajdującej się na cmentarzu wojennym przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim