główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę budynku Ośrodka Edukacji Artystycznej "WYCIĄGAMY DZIECI Z BRAMY" Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 13

artykuł nr 2

Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż likwidowanych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących własność Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku adaptowanym w ramach zadania pn.: "Rozwój bazy edukacyjnej poprzez rozbudowę sali sportowej przy ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacja inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 50.600.000 PLN włącznie

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych dla 30 osób niepełnosprawnych w ramach projektu: "Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie" w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na remont tarasów na I piętrze i parterze budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: budowa boiska wraz z zapleczem w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2010" przy Gimnazjum nr 2

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch sztuk patelni elektrycznych z wanną nierdzewną, jednej sztuki obieraczki do ziemniaków i warzyw, jednej sztuki krajalnicy do wędlin, trzech sztuk taboretów kuchennych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców sezonowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 1,001 KB
artykuł nr 10

Procedura negocjacyjna na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek organizacyjnych oraz członków ich rodzin