główna zawartość
artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony ma wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej Nr 13 zlokalizowanego przy ul. Dmowskiego 11 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 342/2, obręb 23

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Dmowskiego 11 w ramach zadania pn.: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13"

artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na wykonanie odtworzenia utwardzenia terenu wraz z budową miejsc postojowych na parkingu wewnętrznym wraz z remontem zjazdu publicznego; ogrodzenia wewnętrznego; rozbiórki istniejącego budynku kasy i fragmentu muru; remontu istniejących parkingów w pasie drogowym ul. Żwirki w rejonie stadionu w ramach zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Concordia"

artykuł nr 24

Przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowo-towarowego będącego mieniem muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Protokół 108 KB
Decyzja 96 KB
Ogłoszenie o przetargu 133 KB
Regulamin 48 KB
artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony na przebudowę ringu ulic:...

UWAGA!!! Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ USUNIĘTO RYSUNKI NIE ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM PRZETARGU

artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na wykonanie trzech części zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności nr POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu hali Relax i budynku zaplecza hali

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych dla 15 osób niepełnosprawnych w ramach projektu: "Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

artykuł nr 29

Przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowo-towarowego będącego mieniem muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Protokół 99 KB
Decyzja 72 KB
Ogłoszenie o przetargu 141 KB
Regulamin 140 KB
artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego