główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja dot. postępowania na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych, piśmienno-biurowych i geodezyjnych w 2010 roku dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Informacja dot. postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji części istniejącego budynku pawilonu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania tej części dla potrzeb schroniska dla bezdomnych

artykuł nr 3

Informacja dot. postępowania na przeprowadzenie warsztatów/szkolenia z wymagań i praktycznego tworzenia planów ciągłości działania, w tym przećwiczenie szacowanego ryzyka - propozycja modelu szacowania do zaadoptowania w Urzędzie

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu 43 KB
artykuł nr 4

Informacja dot. postępowania na utworzenie na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego dwóch dostępów do Internetu o charakterze hot-spot

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu 37 KB
artykuł nr 5

Informacja dot. postępowania na wykonanie i sukcesywną dostawę pieczątek i grawertonu w 2010 roku dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 6

Informacja dot. postępowania na opracowanie studium wykonalności inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla potrzeb konkursu dla naboru nr 1 do Działania II.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dla zadania Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich

artykuł nr 7

Informacja dot. postępowania na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i reklamowych zawierających naniesienia graficzne

artykuł nr 8

Informacja dot. postępowania na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i reklamowych zawierających naniesienia graficzne

artykuł nr 9

Informacja dot. postępowania na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu 596 KB
artykuł nr 10

Informacja dot. postępowania na zakup 40 sztuk piór firmy Waterman w etui firmowym z wykonanym nadrukiem złotym trzech logo

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu MB