główna zawartość
artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej ścian szczytowych budynku socjalnego na styku ze schodami na zadaniu "Modernizacja stadionu Concordia"

artykuł nr 2

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej oraz dodatkowego przyłącza kanalizacji deszczowej stołówki i budynku dydaktycznego w ramach zadania "Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę Sali Sportowej przy ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 3

Zamówienie z wolnej ręki w/s sukcesywnej dostawy dokumentów i oznaczeń kumunikacyjnych

artykuł nr 4

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia w związku z realizacją zadania pn.: Modernizacja Stadionu Concordia w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z przebudową ul. Jerozolimskiej w ramach programu Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych i obszarów piotrkowskiej podstrefy łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej - II etap

artykuł nr 6

Zamówienie z wolnej ręki w/s organizacji imprezy Wakacyjny Tour 2009 z Radiem Zet

artykuł nr 7

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z przebudową ul. Jerozolimskiej

artykuł nr 8

Zamówienie z wolnej ręki w/s organizacji koncertów w ramach Dni Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniach 6-7 czerwca 2009 r.

artykuł nr 9

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z realizacją zadania pn.: "Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej przy ZSP Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 10

Zamówienie z wolnej ręki w/s zakupu instalacji do odzysku i unieszkodliwienia gazu wysypiskowego na składowisku odpadów w Dołach Brzeskich Gmina Grabica