główna zawartość
artykuł nr 31

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Jerozolimskiej - II etap

artykuł nr 32

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. przebudowa Placu Czarnieckiego wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 33

Przetarg nieograniczony na rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowych - etap 1 kontraktu nr 4 w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego część programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 301 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania 472 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MB
SIWZ 392 KB
SIWZ - 1 str. 596 KB
Istotne postanowienia umowy 306 KB
Profile - ul. Dmowskiego 112 KB
Profile - posadowienie wodociągu 48 KB
Profile - ul. Orla 72 KB
Profile - ul. Zalesicka p. 38-42 53 KB
Profile - ul. Zalesicka p. 43-44 33 KB
Profile - ul. Zalesicka p. 45-48 44 KB
Przekroje - ul Dmowskiego 98 KB
Przekroje - ul. Orla 72 KB
Przekroje - ul. Zalesicka p. 38-42 53 KB
Przekroje - ul. Zalesicka p. 43-44 33 KB
Przekroje - ul. Zalesicka p. 45-48 44 KB
Zieleń - projekt. - ul. Dmowskiego MB
Zieleń - projekt. - wodociągi 89 KB
Zieleń - projekt. - Wronia - ul. 18-go stycznia 810 KB
Zieleń - projekt. - ul. Zalesicka 827 KB
Dokumentacja projektowa - część opisowa - opis techniczny - ul. Dmowskiego 422 KB
Dokumentacja projektowa - część rysunkowa - hydrant - ul. Dmowskiego 91 KB
Dokumentacja projektowa - część rysunkowa - plan syt.-wys. - ul. Dmowskiego 10 MB
Dokumentacja projektowa - część rysunkowa - profil podłużny sieci - ul. Dmowskiego 790 KB
Dokumentacja projektowa - część rysunkowa - schemat węzłów - ul. Dmowskiego 48 KB
Dokumentacja projektowa - przedmiar - ul. Dmowskiego 51 KB
Dokumentacja projektowa - SST - ul. Dmowskiego 507 KB
Dokumentacja projektowa - cześć opisowa - opis techniczny - Wronia - ul. 18-go Stycznia 426 KB
Dokumentacja projektowa - cześć rysunkowa - hydrant - Wronia - 18-go stycznia 94 KB
Dokumentacja projektowa - część rysunkowa - plan syt-wys - ul. 18-go stycznia - Wronia MB
Dokumentacja projektowa - część rysunkowa - profil podłużny - ul. 18-go stycznia - Wronia 864 KB
Dokumentacja projektowa - część rysunkowa - schematy węzłów - ul. 18-go stycznia - Wronia 52 KB
Dokumentacja projektowa - przedmiar - ul. 18-go stycznia - Wronia 47 KB
Dokumentacja projektowa - SST - ul. 18-go stycznia - Wronia 492 KB
Dokumentacja projektowa - część opisowa - opis techniczny - ul. Zalesicka 250 KB
Dokumentacja projektowa - część opisowa - ul. Zalesicka 351 KB
Dokumentacja projektowa - część rysunkowa - hydrant - ul. Zalesicka 56 KB
Dokumentacja projektowa - część rysunkowa - plan syt-wys - ul. Zalesicka MB
Dokumentacja projektowa - część rysunkowa - profil podłużny - ul. Zalesicka 869 KB
Dokumentacja projektowa - przedmiar - ul. Zalesicka 42 KB
Dokumentacja projektowa - SST - ul. Zalesicka 422 KB
Opinia geotechniczna 132 KB
Rysunek nr 1 280 KB
Rysunek nr 2 218 KB
Rysunek nr 3 216 KB
Rysunek nr 4 297 KB
Rysunek nr 5 10 MB
Odpowiedź na pytania wykonawców 707 KB
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców MB
artykuł nr 34

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 35

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich przez okres 6 miesięcy do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 842 KB
artykuł nr 36

Przetarg nieograniczony na modernizację ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do ul. Powstańców Warszawskich

artykuł nr 37

Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym oraz sieci gazowej w ul. Karolinowskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Rolniczej oraz w ul. Rolniczej na odcinku od ul. Karolinowskiej do torów PKP w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Karolinowskiej/Rolniczej na odc. od ul. Łódzkiej do SSE w ramach programu poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych i obszarów piotrkowskiej podstrefy Łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej - etap I

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 186 KB
SIWZ 356 KB
SIWZ - 1 str. 529 KB
Istotne postanowienia umowy 115 KB
Dokumentacja techniczna - opis gaz - ul. Karolinowska 114 KB
Dokumentacja techniczna - Rys nr 1 - projekt zagospodarowania 422 KB
Dokumentacja techniczna - Rys nr 2- profil podłużny 135 KB
Dokumentacja techniczna - Rys nr 3 - schemat montażowy 78 KB
Dokumentacja techniczna - Rys nr 4 - schemat wyłączeń 240 KB
Dokumentacja techniczna - Wspoółrzędne - sieć gazowa 20 KB
Dokumentacja techniczna - Opis gaz - ul. Karolinowska - Rolnicza 122 KB
Dokumentacja techniczna - Rys. nr 1 - sieć gazowa 1,017 KB
Dokumentacja techniczna - Rys. nr 2 - profil sieci gazowej 512 KB
Dokumentacja techniczna - Rys. nr 3 - schemat montażowy sieci gazowej 216 KB
Opis techniczny - przyłącza kanalizacji sanitarnej 94 KB
Rysunek nr 1 - Projekt zagospodarowania MB
Rysunek nr 2 68 KB
Rysunek nr 3 83 KB
Rysunek nr 4 109 KB
Rysunek nr 5 65 KB
Rysunek nr 6 67 KB
Rysunek nr 7 67 KB
Rysunek nr 8 68 KB
Rysunek nr 9 72 KB
Rysunek nr 10 69 KB
Rysunek nr 11 68 KB
Wykaz współrzędnych - ul. Rolnicza 21 KB
Opis - woda i kanalizcja deszczowa - ul. Karolinowska - Rolnicza 157 KB
Rysunek nr 1 - sieć wodociągowa MB
Rysunek nr 2 - kanalizacja deszczowa i sanitarna MB
Rysunek nr 3 - profil sieci wodociągowej 716 KB
Rysunek nr 4 - profil wodociągu MB
Rysunek nr 5 - wykaz przyłączy wodociągowych 54 KB
Rysunek nr 6 - profil kanalizacji sanitarnej 234 KB
Opis - woda i kanalizacja sanitarna - ul. Karolinowska 125 KB
Rysunek nr 1 - projekt zagospodarowania - wodociąg MB
Rysunek nr 2 - profil podłużny - sieci wodociągowe 680 KB
Rysunek nr 3 - wykaz przyłączy wody 195 KB
Rysunek nr 4 - profil - przyłącza wody 123 KB
Rysunek nr 5 - projekt zagospodarowania - kanalizacja sanitarna MB
Rysunek nr 6 - profil - przyłącza - kanalizacja sanitarna 98 KB
Rysunek nr 7 - profil - przyłącza - kanalizacja sanitarna 101 KB
Rysunek nr 8 - profil - przyłącza - kanalizacja sanitarna 77 KB
Rysunek nr 9 - profile przyłączy kanalizacji sanitarnej 157 KB
Rysunek nr 10 - profil - przyłącza - kanalizacja sanitarna 104 KB
Współrzędne - kanalizacja sanitarna 19 KB
Współrzędne - woda 29 KB
Przedmiar - przyłącza kanalizacji sanitarnej 45 KB
Przedmiar - gaz 47 KB
Przedmiar robót - gaz - ul. Karolinowksa - Rolnicza 58 KB
Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna - ul. Karolinowska - Rolnicza 47 KB
Przedmiar robót - wodociąg - ul. Karolinowska - Rolnicza 86 KB
Przedmiar - wodociąg wraz z przyłączami 57 KB
SST - kanalizacja ul. Rolnicza 124 KB
SST - gaz 144 KB
SST - gaz ul. Karolinowska 104 KB
SST - kanalizacja sanitarna - wodociągi 99 KB
SST - woda - kanalizacja ul. Rolnicza 160 KB
Odpowiedź na pytanie wykonawcy 1 MB
Uwaga!!! Modyfikacja treści SIWZ MB
Odpowiedź na pytania wykonawców 2 MB
UWAGA!!! Modyfikacja tresci SIWZ 2 MB
Odpowiedź na pytania wykonawców 3 MB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 963 KB
artykuł nr 38

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i wodociągu w ul. Kleszcz

artykuł nr 39

Przetarg nieograniczony na budowę zaplecza socjalno - szatniowego dla KS POLONIA w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 40

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu: dachu, tarasów oraz podjazdu do budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim