główna zawartość
artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż bramek, koszy do koszykówki, zestawu do siatkówki oraz huśtawki wagowej na plac gier przy Pogotowiu Opiekuńczym, ul. Wojska Polskiego 75 i Szkole Podstawowej nr 13, ul. Dmowskiego 11 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. przebudowa Placu Czarnieckiego wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony dot. warunków i zasad udzielenia i...

UWAGA!!! Uchwała nr XLIII/751/09 z dn. 30 października 2009 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009 wraz z załącznikami

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn. "Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali sportowej przy ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony na remont dachu w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż monitoringu wizyjnego w 10 szkołach w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ringu ulic: Pijarskiej, Łaziennej-Mokrej, Konarskiego, Krakowskie Przedmieście (na odcinku od ul. Grodzkiej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego) w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Małopolskiej i Kujawskiej w ramach porozumienia gmin

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców w okresie zimowym dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 81 KB
SIWZ 235 KB
Załączniki do SIWZ 174 KB