główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert dla zapewnienia obsługi prawnej realizacji zadania "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 926 KB
Oferta 490 KB
Wzór umowy MB
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na sporządzanie wycen nieruchomości do różnych celów na rok 2010

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 12 miesięcy

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na realizację wersji docelowej instalacji wentylacyjnej - Etap I "Chłodzenie powietrza wentylacyjnego Sali Teatralnej i foyer" w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim przy al. 3 Maja 12

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim o powierzchni 4.513 m2

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2010 roku

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji istniejących budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12 polegających na malowaniu z robotami naprawczymi tynków wraz z malowaniem i uzupełnieniem tynków południowych elewacji SP nr 8 graniczących z ZSP Nr 4