główna zawartość
artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na konserwację rzek i rowów melioracyjnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na sukcesywne wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2009 r., dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na poprawę stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj - Infrastruktura osiedla Jeziorna II - Kanalizacja sanitarna

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych we wsi Doły Brzeskie, Gmina Grabica

artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony na modernizację stadionu miejskiego Concordia w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w zapasach i piłce nożnej

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi dzierżawy łącza cyfrowego do transmisji danych pomiędzy 2 sieciami LAN Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. oraz świadczenie usług stałego dostępu do sieci Internet

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ul. POW obejmującej również odcinek ul. Słowackiego od torów PKP do posesji przy ul. Słowackiego 23 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług publikacji w zakresie ogłoszeń prasowych oraz rubryk samorządowych pod tytułem Nasze Miasto

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28 w ramach programu "Termomodernizacja budynków"