główna zawartość
artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ul. Żelaznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na budowę muru ogrodzeniowego cmentarza rzymsko - katolickiego przy Kościele Najświętszej Marii Panny w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 31-33

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na budowę ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 218 KB
SIWZ 364 KB
SIWZ - 1 str. 480 KB
Istotne postanowienia umowy 126 KB
Projekt drogowy 1 (ZIP) 17 MB
Projekt drogowy 2 (ZIP) MB
Projekt drogowy 3 (ZIP) MB
Projekt drogowy 4 (ZIP) MB
Jeziorna I - Tymiankowa, Świeża (ZIP) MB
Projekt wodno - kanalizacyjny 1 (ZIP) MB
Projekt wodno - kanalizacyjny 2 (ZIP) MB
Projekt wodno - kanalizacyjny 3 (ZIP) MB
Projekt wodno - kanalizacyjny 4 (ZIP) MB
Projekt wodno - kanalizacyjny 5 (ZIP) MB
Projekt wodno - kanalizacyjny 6 (ZIP) 262 KB
ul. Baśniowa - przedmiar 27 KB
ul. Liliowa - przedmiar 27 KB
ul. Tymiankowa - przedmiar 93 KB
ul. Świeża - przedmiar 41 KB
ul. Żołędziowa - przedmiar 28 KB
Specyfikacja techniczna wodno - kanalizacyjna 127 KB
SST - podbudowa z kruszywa łamanego 40 KB
SST - warstwa ścieralna 66 KB
SST - wymagania ogólne 271 KB
SST - rozbiórka elementów dróg, przepustów i ogrodzeń 48 KB
SST - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 40 KB
SST - warstwa odsączająca i odcinająca 65 KB
SST - warstwa wiążąca z BA 0-20 KR3-6 grubości 8 c 128 KB
SST - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 8 cm 58 KB
SST - oznakowanie poziome 86 KB
SST- krawężnik na ławie betonowej 20x30x100cm 66 KB
SST - chodnik z brukowej kostki betonowej 53 KB
SST - obrzeże betonowe 6x20cm 51 KB
SST - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 57 KB
SST - tytuł 4 KB
Opis ul. Świeżej 156 KB
Profil ul. Świeża 146 KB
Przekroje 651 KB
ul. Świeża 688 KB
Zjazd gospodarczy 139 KB
Zjazdy 89 KB
Instrukcja WIPRO 68 KB
ul. Baśniowa - kosztorys nakładczy bez chodników 59 KB
ul. Liliowa - kosztorys nakładczy bez chodników 58 KB
ul. Żołędziowa - kosztorys nakładczy bez chodników 59 KB
ul. Tymiankowa - kosztorys nakładczy bez chodników 60 KB
ul. Świeża - WU 74 KB
1. odpowiedzi na pytania wykonawców 855 KB
2. odpowiedzi na pytania wykonawców 474 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy MB
artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV na linie kablowe 0,4 kV ze złączami kablowymi w podwórkach posesji w obrębie ulic Zamkowej (odcinek od Placu Czarnieckiego do ul. Jerozolimskiej), Zamurowej, Pereca, Wspólnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z niezbędną przebudową oświetlenia ulicznego w ulicach przyległych będącą skutkiem w/w przebudowy oraz remontu dwóch stacji transformatorowych nr 1-0237 Zamurowa i nr 1-0645 Pereca

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż wraz z odbiorem przez UDT oraz obsługę serwisową dźwigu platformowego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w branżach ogólnobudowlanej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców sezonowych w okresie 4 miesięcy do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. ul. Żwirki 5/7

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 82 KB
SIWZ 179 KB
Załączniki do SIWZ 203 KB
artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania w sprawności i konserwacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę drogi gminnej zbiorczej w ciągu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Słowackiego do połączenia z ulicą Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ul. Źródlanej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - III etap

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie 10-dniowego wypoczynku letniego (w ramach od 1 do 2 turnusów) w miejscowościach na terenie Polski położonych nad Morzem Bałtyckim w odległości od morza nie więcej niż 10 km dla 180-200 dzieci w wieku 7-16 lat w woj. pomorskim z rodzin najuboższych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie wakacyjnym tj. od 22 czerwca do 31 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na wykorytowanie (roboty budowlane), dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy Placu Niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim oraz doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta