główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wybór inżyniera kontraktu pełniącego rolę inspektora nadzoru przy realizacji zadania Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych dla 30 niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w ramach projektu: Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na remont konserwatorsko - budowlany budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jerozolimskiej 29 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na poprawę dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
SIWZ 402 KB
SIWZ - 1 str. 273 KB
Istotne postanowienia umowy 191 KB
Harmonogram rzeczowo-finansowy 53 KB
Dokumentacja - aneks MB
Dokumentacja technologiczna - załącznik nr 1 16 MB
Projekt budowlano-wykonawczy egz.3 10 MB
Projekt budowlano-wykonawczy egz.6 - zagospodarowanie terenu 32 MB
Projekt czasowej organizacji ruchu MB
Projekt docelowej orgnizacji ruchu MB
Kanalizacja deszczowa - sieć wodociągowa 19 MB
Przebudowa sieci gazowej MB
Kanalizacja deszczowa - sieć wodociągowa - rondo 12 MB
Przedmiar kanalizacja deszczowa, wodociąg 70 KB
Przedmiar - kanalizacja deszczowa 62 KB
Przedmiar - przebudowa sieci gazowej 57 KB
Przedmiar - wodociąg 62 KB
Łódzka zieleń przedmiar 23 KB
SST - gaz 77 KB
SST-kan-deszcz-wodociagi-Topolowa-Rondo-Wysoka-Łódzka 89 KB
SST-kan-deszcz-wodociagi-ul. Łódzka od ul. Kostromskiej do ul. Nowowiejskiej 82 KB
SST - Łodzka - Hutnicza - Kostromska MB
SST - Łódzka od granic miasta do ul. Kostromskiej MB
Przedmiar Łódzka 1 46 KB
Przedmiar Łódzka 2 56 KB
UWAGA!!! aby otworzyć pełną dokumentację należy sciągnać wszytkie jej części i rozpakować w jednym folderze. Dokumentacja - część 1 (ZIP) 33 MB
Dokumentacja - część 2 (ZIP) 33 MB
Dokumentacja - część 3 (ZIP) 33 MB
Dokumentacja - część 4 (ZIP) 33 MB
Dokumentacja - część 5 (ZIP) 26 MB
Zmiana w przedmiarze robót - dotyczy Przedmiaru Łódzka 2 732 KB
Łódzka - elektryczne (ZIP) 26 MB
Odpowiedzi na pytania wykonawców MB
Kolizje el. - en. - projekt budowlano - wykonawczy MB
Zmiana terminu składania ofert 180 KB
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców 764 KB
Załącznik nr 1 MB
Załącznik nr 1a MB
Załącznik nr 2 MB
Załącznik nr 2a MB
Załącznik nr 2b MB
Załącznik nr 3 MB
Odpowiedź nr 3 na pytania wykonawców 58 KB
Odpowiedź nr 4 na pytania wykonawców 229 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 219 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy MB
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu Trakt Wielu Kultur

Załączniki:
SIWZ 437 KB
SIWZ - 1 str. 302 KB
Istotne postanowienia umowy 211 KB
Projekt techniczny - hydrant 22 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa do rozbudowy 170 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa profil 180 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa rynny 302 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa skrzyżowanie wpusty 55 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpust 18 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpusty 151 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna przyłącza 88 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir opis 554 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir profil 56 KB
Opis techniczny 185 KB
Plan sytuacyjny 880 KB
Przyłącza wody 278 KB
Projekt techniczny - studnia 17 KB
Projekt techniczny - studnia 18 KB
Projekt techniczny - wpusty rysunek nr 10 372 KB
Przedmiar robót - kanalizacja deszczowa 29 KB
Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna 30 KB
Przedmiar robót - przyłącza wody 24 KB
Specyfikacja techniczna - kanalizacja sanitarna 537 KB
Specyfikacja techniczna - kanalizacja deszczowa 616 KB
Projekt drogowy - profil 38 KB
Projekt drogowy - mała architektura MB
Projekt drogowy - konstrukcja 1 30 KB
Projekt drogowy - konstrukcja 2 31 KB
Projekt drogowy - konstrukcja 3 32 KB
Projekt drogowy - opis 58 KB
Projekt drogowy - PZT MB
Projekt drogowy - sytuacja drogowa MB
Projekt drogowy - zjazd 26 KB
Projekt drogowy - nawierzchnia parkingu 28 KB
Przedmiar - kosztorys ofertowy 71 KB
Szeczgółowe Specyfikacje Techniczne MB
SST - strona tytułowa 23 KB
Projekt - ulica Dąbrowskiego - sieć (ZIP) MB
Projekt - ulica Dąbrowskiego - wewnętrzne linie zasilające (ZIP) 11 MB
Standaryzacja ZE 211 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 234 KB
Odpowiedź na pytania wykonawców 211 KB
Zmiana terminu składania ofert 184 KB
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców 507 KB
UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert 515 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 711 KB
artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na budowę boiska w ramach programu BOISKO W MOJEJ GMINIE - ORLIK 2012 - etap I

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV na linie kablowe 0,4 kV ze złączami kablowymi w podwórkach posesji w obrębie ulic Zamkowej , Zamurowej, Pereca, Wspólnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z niezbędną przebudową oświetlenia ulicznego w ulicach przyległych będącą skutkiem w/w przebudowy oraz remontu dwóch stacji transformatorowych nr 1-0237 Zamurowa i nr 1-0645 Pereca

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż wraz z odbiorem przez UDT oraz obsługę serwisową dźwigu platformowego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w branżach ogólnobudowlanej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na urządzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 173 KB
SIWZ - 1 str. 599 KB
Istotne postanowienia umowy 186 KB
Projekt zjazdu 139 KB
Projekt zjazdu - strona tytułowa 147 KB
Projekt zjazdu - model 52 KB
Przedmiar - budynek nr 1 155 KB
Przedmiar - budynek nr 2 104 KB
Przedmiar - budynek nr 3a lub 4a lub 6a 105 KB
Przedmiar - budynek nr 5 104 KB
Przedmiar - obiekt nr 8 72 KB
Przedmiar - elektryka 85 KB
Przedmiar - zagospodarowanie 112 KB
ST 0 - Wymagania ogólne końcowe 200 KB
ST 1 - roboty ziemne 134 KB
ST 2 - roboty zbrojarskie i betoniarskie 153 KB
ST 3 - konstrukcje murowe 148 KB
ST 4 - konstrukcje stalowe 146 KB
ST 5 - roboty pokrywcze 119 KB
ST 6 - roboty posadzkowe 128 KB
ST 7 - roboty tynkarskie 147 KB
ST 8 - roboty malarskie 145 KB
ST 9 - stolarka, ślusarka budowlana 164 KB
ST 10 - płytki ceramiczne 285 KB
ST 11 - roboty ociepleniowe 134 KB
ST 12 - konstrukcje drewniane 136 KB
ST 13 - roboty rozbiórkowe 110 KB
ST 14 - ogrodzenia 146 KB
ST 15 - roboty drogowe 146 KB
ST E - instalacje elektryczne 247 KB
ST IS1 - wewnętrzne instalacje wod-kan 173 KB
ST IS2 - kotłownia 212 KB
ST IS3 - instalacja CO 173 KB
ST IS4 - kanalizacja na terenia działki 269 KB
ST IS5 - wodociągi i kanalizacja tłoczna 251 KB
Instalacje sanitarne (ZIP) 11 MB
Projekt elektr schroniska (ZIP) MB
Roboty budowlane - budynek nr 1 - architektura i konstrukcja (ZIP) MB
Roboty budowlane - budynek nr 2 - architektura i konstrukcja (ZIP) MB
Roboty budowlane - budynek nr 3a, 4a, 6a - architektura i konstrukcja (ZIP) MB
Roboty budowlane - budynek nr 5 - architektura i konstrukcja (ZIP) MB
Roboty budowlane - inwentaryzacja i ekspertyza (ZIP) 24 MB
Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu (ZIP) MB
Informacja o wniesieniu protestu MB
Rozstrzygnięcie protestu MB
SIWZ 357 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania 350 KB
artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu Trakt Wielu Kultur

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 342 KB
SIWZ 438 KB
SIWZ - 1 str. 588 KB
Istotne postanowienia umowy 180 KB
Projekt techniczny - hydrant 22 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa do rozbudowy 170 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa profil 180 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa rynny 302 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa skrzyżowanie wpusty 55 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpust 18 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpusty 151 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna przyłącza 88 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir opis 554 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir profil 56 KB
Opis techniczny 185 KB
Plan sytuacyjny 880 KB
Przyłącza wody 278 KB
Projekt techniczny - studnia 17 KB
Projekt techniczny - studnia 18 KB
Projekt techniczny - wpusty rysunek nr 10 372 KB
Przedmiar robót - kanalizacja deszczowa 29 KB
Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna 30 KB
Przedmiar robót - przyłącza wody 24 KB
Specyfikacja techniczna - kanalizacja sanitarna 537 KB
Specyfikacja techniczna - kanalizacja deszczowa 616 KB
Projekt drogowy - profil 38 KB
Projekt drogowy - mała architektura MB
Projekt drogowy - konstrukcja 1 30 KB
Projekt drogowy - konstrukcja 2 31 KB
Projekt drogowy - konstrukcja 3 32 KB
Projekt drogowy - opis 58 KB
Projekt drogowy - PZT MB
Projekt drogowy - sytuacja drogowa MB
Projekt drogowy - zjazd 26 KB
Projekt drogowy - nawierzchnia parkingu 28 KB
Przedmiar - kosztorys ofertowy 71 KB
Szeczgółowe Specyfikacje Techniczne MB
SST - strona tytułowa 23 KB
Projekt - ulica Dąbrowskiego - sieć (ZIP) MB
Projekt - ulica Dąbrowskiego - wewnętrzne linie zasilające (ZIP) 11 MB
Standaryzacja ZE 211 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 858 KB
Unieważnienie postępowania 466 KB