główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dokonanie aktualizacji Wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności-Nr CCI 2007 PL 161 PR 004.

artykuł nr 3

Licytacja elektroniczna dot. sukcesywnej dostawy materiałów do drukarek i urządzeń powielających w 2009 r., dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2009 roku

artykuł nr 5

Licytacja elektroniczna na strzeżenie budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Rudowskiego 10, Szkolnej 28 oraz ochrona kas w budynkach przy Pasażu Rudowskiego, ul. Szkolnej 28/38 w 2009 r.

artykuł nr 6

Licytacja elektroniczna dot. sukcesywnej dostawy materiałów papierniczych, piśmienno-biurowych i geodezyjnych w 2008 r. dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego w 2009-2010 r. dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na zakup papierowych bonów podarunkowych dla pracowników, emerytów i rencistów Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach inwestycji: Budowa wodociągu na terenie byłej HSO KARA w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 35 KB
artykuł nr 10

Zapytanie o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości