główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na modernizację szatni i węzła żywieniowego w SP nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Pawłowskiej w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Pawłowskiej-bocznej w ramach programu Realizacja założeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie układów komunikacyjnych infrastruktury

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na budowę skweru miejskiego bez wyposażenia zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 43-Niecałej 29 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Żeromskiego 11 w ramach programu pn. "Termomodernizacja budynków"

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe na dachu budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb., przy ul. Szkolnej 28

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na odbudowę cmentarza przy kościele Najświętszej Marii Panny w Piotrkowie Trybunalskim, ul Krakowskie Przedmieście 31-33

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na zakup pojazdu służbowego typu furgon osobowy do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Działkowej 6 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania ujętego w budżecie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2008 r. pn.: Budowa placów gier i zabaw oraz skwerów miejskich i Doposażanie placów gier i zabaw