główna zawartość
artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie stanu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z kontroli systemu opieki nad dziećmi do lat 3

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne z kontroli zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-2011

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wykonywania obowiązku związanego z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 6

Zalecenia pokontrolne do protokołu kontroli archiwum zakładowego USC w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Zalecenia pokontrolne 462 KB
artykuł nr 7

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli "Realizacja przez powiaty dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w latach 2008-2010"

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 1,008 KB