główna zawartość
artykuł nr 1

Kontrola prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 2

Kontrola prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 3

Kontrola prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 4

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w jednostce realizującej zadania miasta

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 5

Kontrola prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 6

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w IV LO w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 7

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 8

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 9

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w II LO w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 10

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB