główna zawartość
artykuł nr 11

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 12

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Środodwiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB