główna zawartość
artykuł nr 1

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 2

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 3

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 4

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 5

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Szkole Podstawowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 6

Kontrola finansowa w Szkole Podstawowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 7

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 8

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 9

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 10

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB