główna zawartość
artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 2

Kontrola przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 3

Kontrola przeprowadzona w Referacie Księgowości Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 4

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 10 MB
artykuł nr 5

Kontrola doraźna przeprowadzona w zakresie sprawowania nadzoru w 2008 roku przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta nad Samorządową instytucją kultury Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 6

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 7

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 8

Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 9

Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 10

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB