główna zawartość
artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 2

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 3

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 4

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 5

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 6

Kontrola przeprowadzona w II Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 7

Kontrola przeprowadzona w I Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 8

Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 9

Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 10

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB