główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o podstawowych kwotach dotacji udzielanych szkołom i placówkom niepublicznym

         Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 ze zmianami) Referat Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przekazuje informację o podstawowych kwotach dotacji ustalonych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta.

Informacja dostępna jest w formie tabel arkuszy Excel lub plików pdf. W szkołach dla dzieci i młodzieży tabele zawierają informację o kwotach dotacji z uwzględnieniem uczniów uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego, a także objętych nauczaniem domowym.

Podstawowe kwoty dotacji, naliczane na podstawie subwencji oświatowej, zostały ustalone w oparciu o dane przekazane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2017 rok i są ostateczne.

Podstawowe kwoty dotacji, naliczane na podstawie wydatków bieżących szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski lub w oparciu o dane przekazane z innych miast na prawach powiatu,  będą aktualizowane w miesiącu październiku, zgodnie z art. 78c ustawy o systemie oświaty i przeliczone dla całego 2017 roku.

artykuł nr 2

Informacja o stawkach dotacji

Załączniki:
Wykaz stawek - 2014 r. 33.500 KB
Wykaz stawek - 2015 r. 44.500 KB
Wykaz stawek - 2016 r. 42.500 KB
artykuł nr 3

Wykaz placówek oświatowych w Piotrkowie Trybunalskim