główna zawartość
artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w III Liceum Ogólnokształcącym

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 2

Kontrola przeprowadzona w I Liceum Ogólnokształcącym

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 79 KB
artykuł nr 3

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 75 KB
artykuł nr 4

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Kultury

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 72 KB
artykuł nr 5

Kontrola dot. zbycia nieruchomości na Starym Mieście w latach 2002-2006

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 343 KB
artykuł nr 6

Kontrola dot. realizacji dochodów gminy z tytułu jednorazowej opłaty spowodowanej zmianą zagospodarowania przestrzennego dla zbywanych nieruchomości w latach 2004-2006

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 231 KB
artykuł nr 7

Kontrola przeprowadzona w Centrum Kształcenia Praktycznego

Z dokumentu wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa prawna art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 23 kwietnia 1963 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonała Monika Witczak, podinspektor w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 132 KB
artykuł nr 8

Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych za lata 2005-2006 przeprowadzona w OSiR

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 9

Kontrola dot. gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 335 KB
artykuł nr 10

Kontrola dot. gospodarki finansowej i zamówień publicznych w latach 2002-2006 w Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 478 KB