główna zawartość
artykuł nr 1

Stawki podatku, formularze - 2019 r.

 UWAGA: Nowe wzory formularzy podatkowych  obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl

artykuł nr 2

Stawki podatku, formularze - 2018 r.

artykuł nr 3

Stawki podatku, formularze - 2017 r.

artykuł nr 4

Stawki podatku, formularze - 2016 r.

artykuł nr 5

Stawki podatku, formularze - 2014 r.

Stawki podatku rolnego


1.dla gruntów gospodarstwa rolnego to równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego;
2.dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu to równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego reguluje art. 12, art. 13, art. 13a-13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.).

Komunikat Prezesa GUS z 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

artykuł nr 6

Podatek rolny