przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miasta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI www.piotrkow.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Nr rachunków bankowych  
 Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 
 Wykaz numerów telefonów 
 Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 
Organy
 Prezydent Miasta 
 Z-cy Prezydenta Miasta 
 Sekretarz Miasta 
 Skarbnik Miasta 
 Rada Miasta 
 Komisje Rady 
 Komórki organizacyjne 
 Samodzielne stanowiska 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Projekty Uchwał 
 Uchwały 
 Protokoły z sesji Rady Miasta 
 Zarządzenia Prezydenta Miasta 
 Podatki i opłaty lokalne 
- Podatek od nieruchomości
- Podatek od środków transportowych
- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Opłata posiadania psów
- Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- Opłata targowa
- Opłata za zajęcie pasa drogowego
- Indywidualna interpretacja prawa podatkowego
- Należności cywilnoprawne
 Pomoc publiczna 
 Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 
 Zbiór aktów prawa miejscowego 
 Programy i strategie 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
 Zakończone procedury przetargowe 
 Postępowania do 14.000 EURO 
 Zamówienia z wolnej ręki 
 Archiwum - lata 2003-2010 
Gospodarka nieruchomościami
 Ogłoszenia przetargów 
Załatwianie Spraw
 Elektroniczna skrzynka podawcza 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 
Praca
 Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 
 Nabory z poprzednich lat 
 System zatrudniania 
 Kwestionariusz osobowy 
Wybory
 Wybory, referenda 
 Wybory ławników 
Inne
 Wykaz placówek oświatowych w Piotrkowie Trybunalskim 
 Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 
 Jednostki pomocnicze 
 Organizacje pozarządowe 
 Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 
 Oferty inwestycyjne 
 Oświadczenia majatkowe 
 Audyt Finansów Publicznych 
 Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Miasta 
 Rejestry i ewidencje 
 Informacje o środowisku i jego ochronie 
 Informacja o stanie mienia komunalnego 
 Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta 
 Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 
 Informacje nieudostępnione w BIP 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Prawo Lokalne > Podatki i opłaty lokalne > Podatek od nieruchomości
1.
Stawki podatkowe, formularze - 2014 r.


Podmiot udostępniający informację: UM Piotrków Trybunalski
Osoba, która odpowiada za treść: Zenona Jureńczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Wojciech Bonarski
Data wytworzenia informacji: 2013-12-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-04
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-04 09:39

rejestr zmian publikacji » do góry

2.
Stawki podatkowe, formularze - 2013 r.


Podmiot udostępniający informację: UM Piotrków Trybunalski
Osoba, która odpowiada za treść: Zenona Jureńczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Ilona Patyk
Data wytworzenia informacji: 2012-12-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-16 10:50

rejestr zmian publikacji » do góry

3.
Stawki podatkowe, formularze - 2012 r.


Podmiot udostępniający informację: UM Piotrków Trybunalski
Osoba, która odpowiada za treść: Zenona Jureńczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Monika Jarzębska
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-02 10:55

rejestr zmian publikacji » do góry

4.
Stawki, podatek i formularze - 2008-2010


Podmiot udostępniający informację: UM Piotrków Trybunalski
Osoba, która odpowiada za treść: UM Piotrkowa Trybunalskiego
Osoba, która wprowadziła dane: Monika Jarzębska
Data wytworzenia informacji: 2010-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-17 08:49

rejestr zmian publikacji » do góry

5.
Stawki, podatek i formularze - 2011 rok


Podmiot udostępniający informację: UM Piotrków Trybunalski
Osoba, która odpowiada za treść: UM Piotrkowa Trybunalskiego
Osoba, która wprowadziła dane: Monika Jarzębska
Data wytworzenia informacji: 2010-12-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-12-17
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-30 10:38

rejestr zmian publikacji » do góry

6.
Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Podmiot udostępniający informację: UM Piotrków Trybunalski
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wprowadziła dane: Monika Jarzębska
Data wytworzenia informacji: 2005-01-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-01-03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-17 08:38

rejestr zmian publikacji » do góry


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Podatek od nieruchomości
 Podatek od środków transportowych
 Podatek rolny
 Podatek leśny
 Opłata posiadania psów
 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 Opłata targowa
 Opłata za zajęcie pasa drogowego
 Indywidualna interpretacja prawa podatkowego
 Należności cywilnoprawne
wersja do druku wersja do druku