główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/21/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 

 

Rocznik 2019, poz. 86 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=86

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/22/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

 

Rocznik 2019, poz. 87 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=87

 

 

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/24/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 

 

 

 

Rocznik 2019, poz. 88 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=88

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/29/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

 

Rocznik 2019, poz. 89 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=89

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/31/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Rocznik 2019, poz. 90 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=90

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/32/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta

 

 

Rocznik 2019, poz. 91 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=91

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/33/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Rocznik 2019, poz. 92 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=92

 

Uchwała Uchwała Nr IV/42/19 z dn. 30.01.2019 r. w/s ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2019, poz. 957 z dn. 20 lutego 2019 r.

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=957

Uchwała

Uchwała Nr IV/49/19 z dn. 30.01.2019 r.  w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej – "Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2019, poz. 958 z dn. 20 lutego 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=958

Uchwała 

Uchwała Nr IV/50/19 z dn. 30.01.2019 r.  w/s przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Rocznik 2019, poz. 959 z dn. 20 lutego 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=959

Uchwała 

Uchwała Nr III/19/18 z dn. 19.12.2019 r. w/s uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok

Rocznik 2019, poz. 1101 z dn. 26 lutego 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1101

Uchwała

Uchwała Nr IV/43/19 z dn. 30.01.2019 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Rocznik 2019, poz. 1062 z dn. 22 lutego 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1062

UchwałaUchwała Nr V/41/19 z dn. 30.01.2019 r. w/s 

przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2028

Rocznik 2019, poz. 1250 z dn. 6 marca 2019 r.

 

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1250

Uchwała 

Uchwała nr V/67/19 z dn. 27.02.2019 r. w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019

Rocznik 2019, poz. 1557 z dn. 20 marca 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1557

 

Uchwała 

Uchwała nr V/69/19 z dn. 27.02.2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19.12. 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Rocznik 2019, poz. 1558 z dn. 20 marca 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1558

 

UchwałaUchwała nr 

VI/75/19 z dn. 27.03.2019 r.  w/s wymagań, jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim"

Rocznik 2019, poz. 2435 z dn. 24 kwietnia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2435

 

Uchwała

Uchwała nr VII/82/19 z dn. 17.04.2019 w/s ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2019, poz. 3084 z dn. 22 maja 2019 r.

aktuhttp://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3084