główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych