główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

 

 

 

 

 Uchwała

Uchwała Nr III/27/14 z dn. 22.12.2014 r. w/s szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości

 

 

 Rocznik 2015, poz. 29

z dn. 8.01.2015 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=29

 

 

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

 

 

Uchwała

 

 

Uchwała Nr III/30/14 z dn. 22.12.2014 r. w/s w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Al. Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Rocznik 2015, poz. 221

z dn. 27.01.2015 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=221

 

 

Pracownia Planowania Przestrzennego

 

Uchwała

 

 

Uchwała Nr III/33/14 z dn. 22.12.2014 r. w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

 

Rocznik 2015, poz. 229

z dn. 27.01.2015 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=229

 

 

 

Pracownia Planowania Przestrzennego

 

Uchwała

Uchwała Nr IV/42/15 z dn. 18.01.2015 r. w/s określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Rocznik 2015, poz. 287

z dn. 03.02.2015 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=287

 

 

 

Referat Budżetu i Analiz Finansowych

 

Uchwała

Uchwała NrIV/45/15 z dn. 28.01.2015w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejskiej - "łącznica"

 

 

Rocznik 2015, poz. 721

z dn. 02.03.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=721

 

Pracownia Planowania Przestrzennego

 

Uchwała

Uchwała Nr IV/49/15 z dn.28.01.2015r w/s ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorzadowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

 

Rocznik 2015,poz.572

z dn. 18.02.2015r.

 

 

Referat Edukacji

 

Uchwała

Uchwała Nr IV/50/15 z dn.28.01.2015 rw/s nadania nazwy ulicy znajdujacej się w Piotrkowie Trybunalskim

 

Rocznik 2015, poz.573

z dn. 18.02.2015r.

 

 

 

Referat Geodezji,Kartografii i Katastru

 

Uchwała

Uchwała Nr V/53/15 z dn.25.02.2015r w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych

 

 

Rocznik 2015,poz. 1302

z dn.02.04.2015

 

 

Referat usług Komunalnych

 

Uchwała

Uchwała Nr V/60/15 z dn.25.02.2015r. w/s zmiany uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w/s zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,których przedmiotem jest ten sam lokal

 

 

Rocznik 2015, poz. 1302

z dn. 02.04.2015r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1302

 

Referat Usług Komunalnych

 

Uchwała

Uchwała Nr V/63/15 z dn. 25.02.2015r. w/s zmiany uchwaly NrXXX/563/13 rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27 lutego 2013r. w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

Rocznik 2015, poz.1303

z dn. 02.04.2015r

 

Referat Usług Komunalnych

 

Uchwała

Uchwała Nr V/64/15 z dn. 25.02.2015 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Rocznik 2015,poz.1344

z dn. 07.04.2015r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1344

 

Pracownia Planowania Przestrzenngo

 

Uchwała

Uchwała Nr V/67/2015 z dn.25.02.2015r w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym

 

Rocznik 2015,poz. 1020

z dn. 17.03.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1020

 

Referat Administracji i Majatku

 

Uchwała

Uchwała Nr VI/69/15 z dn. 10.03.2015r w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Rocznik 2015,poz. 987

z dn. 16.03.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=987

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Maista

 

Uchwała

 

 

Uchwała Nr VI/70/15 z dn. 10.03.2015r w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez włascicieli nieruchomości

 

Rocznik 2015, poz.988

z dn. 16.03.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=988

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

 

Uchwała

Uchwała Nr VII/81/15 z dn.25.03.2015r w/s zmiany Statutu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

 

Rocznik 2015,poz. 1605

z dn. 16.04.2015r.

 http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1605

 

 

 

Refertat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

 

Uchwała

Uchwała Nr VII/83/15 z dn. 25.03.2015r w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Łódzka-Wysoka-Sadowa

 

Rocznik 2015,poz. 1606

z dn. 16.04.2015r.

 http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1606

 

 

 

Biuro Rady Miasta

 

Uchwała

Uchwała Nr VII/84/15 z dn. 25.03.2015r w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Przyszłość"

 

Rocznik 2015, poz.1607

z dn.16.04.2015r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1607

 

 

 

Biuro Rady Miasta 

 

Uchwała

Uchwała Nr VII/85/15 z dn.25.03.2015r w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Leśna"

 

Rocznik 2015, poz.1608

z dn. 16.04.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1608

 

 

 

Biuro Rady Miasta

 

 

Uchwała

Uchwała Nr VII/86/15  z dn. 25.03.2015r w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Wierzeje"

 

Rocznik 2015,poz. 1609

z dn. 16.04.2015r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1609

 

 

Biuro Rady Miasta 

 

Uchwała

Uchwała Nr VII/87/15 z dn. 25.03.15r w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Wyzwolenia"

 

Rocznik 2015,poz. 1610

z dn.16.04.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1610

 

 

Biuro Rady Miasta 

 

Uchwała

Uchwała Nr VII/88/15r. w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska"

 

Rocznik 2015, poz. 1611

z dn. 20.03.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1611

 

 

Biuro Rady Miasta

 

Uchwała

 Uchwała Nr VII/89/15 z dn. 25.03.2015r w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Starówka"

 

Rocznik 2015, poz. 1612

z dn. 16.04.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1612

 

 

Biuro Rady Miasta 

 

Uchwała

Uchwala Nr VII/90/15r z dn. 25.03.15r w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Piastowskie"

 

Rocznik 2015, poz. 1613

z dn. 16.04. 2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1613

 

 

Biuro Rady Miasta 

 

Uchwala

Uchwała Nr VII/91/15r z dn. 25.03.2015r w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Wronia"

 

Rocznik 2015, poz. 1614

z dn. 16.04.2015r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1614

 

 

Biuro Rady Miasta 

 

Uchwała

Uchwała Nr VII/92/15 z dn. 25.03.2015 w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Armii Krajowej"

 

Rocznik 2015, poz. 1615

z dn. 16.04.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1615

 

 

Biuro Rady Miasta 

 

Uchwała

Uchwala Nr VII/93/15 z dn. 25.03.15r. w/s ustalenia Statutu Osieedla "Południe"

 

Rocznik 2015, poz. 1616

z dn. 16.04.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1616

 

 

Biuro Rady Miasta 

 

Uchwała

Uchwała Nr VII/94/15 z dn. 25.03.2015r w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Belzacka"

 

Rocznik 2015, poz. 1617

z dn. 16.04.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1617

 

 

Biuro Rady Miasta

 

Uchwała

Uchwała Nr VII/95/15 z dn. 25.03.2015r w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Słowackiego Północ"

 

Rocznik 2015, poz. 1618

z dn. 16.04.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1618

 

 

Biuro Rady Miasta 

 

Uchwała

Uchwała Nr VIII/104/15 z dn.22.04.2015r w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. W.Sikorskiego, M.Dąbrowskiej, J. Tuwima i T.Sygietyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Rocznik 2015, poz. 2513

z dn.22.06.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2513

 

 

Uchwała

Uchwała Nr IX/118/15 z dn.27.05.2015r w/s określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchoności przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na rzecz ich użytkowników wieczystych

 

Rocznik 2015, poz. 2740

z dn. 8.07.2015r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2740

 

 

Uchwała

Uchwała Nr  IX/119/15 z dn. 27.05.2015 w/s nadania imienia szkołom wchodzacym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych nr 1 w piotrkowie Trybunalskim

 

Rocznik 2015, poz. 2577

z dn. 25.06.2015r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2577

 

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Sprawozdanie w/s wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014r

 

Rocznik 2015, poz. 2593

z dn. 26.06.2015r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2593

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr X/130/15 z dn. 24.06.2015r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Rocznik 2015,poz 2741

z dn. 8.07.2015r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2741

 

 

Uchwała

Uchwała Nr X/134/15 z dn. 24.06.2015 w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym w referendum ogólnokrajowym w dniu 6.09.2015r

 

Rocznik 2015, poz. 2742

z dn.8.07.2015r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2742

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XIII/150/2015 w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarzadzajacym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korxzystania z tych przystanków

 

Rocznik2015, poz. 3610

z dn. 21.09.2015 r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3610

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XIII/151/2015 z dn.26.08.2015 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

 

Rocznik 2015, poz.3581

z dn. 16.08.2015r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3581

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XIII/152/2015 z dn.20.08.2015 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

 

Rocznik 2015,poz.3582

z dn. 16.08.2015r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3582

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XIII/153/2015 z dn. 20.08.2015 r w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych

 

Rocznik 2015, poz. 3583

z dn. 16.08.2015r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3583

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XIII/154/2015 z dn. 26.08.2015r w/s zmiany uchwały nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s określenia regulaminu utrzymania czystosci i porządku na rerenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Rocznik 2015, poz. 3584

z dn. 16.09.2015 r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3584

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XIII/156/15 z dn.  26.08.2015r w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r

 

Rocznik 2015, poz. 3840

z dn. 9.10.2015 r

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3840

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XIII/157/15 z dn. 26.08.2015r w/s zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Rocznik 2015, poz.3684

z dn. 28.09.2015 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3684

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XIV/164/15 z dn. 23.09.2015 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim

 

Rocznik 2015, poz.4047

z dn. 22.10.2015 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4047

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XIII/155/15 z dn. 26.08.2015 r. w/s w sprawie regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Rocznik 2015, poz. 4171

z dn. 3.11.2015 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4171

 

 

 

 

Uchwała

 

Uchwała Nr VIX/166/15 z dn. 23.09.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu

 

Rocznik 2015, poz. 4172

z dn. 2.11.2015 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4172

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XV/200/15 z dn. 29.10.2015 r. w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektory

 

Rocznik 2015, poz. 4355

z dn. 13.11.2015 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4355

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XVI/205/15 z dn. 2015-11-25 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Rocznik: 2015, pozycja: 5235

 

z dn. 11 grudnia 2015

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5235

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XVI/206/15 z dn. 25.11.2015 w/s wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej

 

 

Rocznik:2015, poz. 5236

 

z dn. 11 grudnia 2015

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5236

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XVI/207/15 z dn. 25.11.2015 r.

w/s określenia stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

Rocznik: 2015, poz. 5237

 

z dn. 11 grudnia 2015

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5237

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XVI/208/15 z dn. 25.11.2015 r. w/s opłaty targowej

 

 

Rocznik 2015, poz. 5238

 

z dn. 11 grudnia 2015

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5238

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XVI/209/15, z dn. 2015-11-25 w/s zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 

Rocznik: 2015, poz. 5239

 

z dn. 11 grudnia 2015

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5239

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XVIII/256/16 z dn. 20.01.2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę

 

 

Rocznik 2016, poz. 731

 

z dn. 15 lutego 2016

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=731

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XVIII/255/16 z dn. 20.01.2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

 

Rocznik 2016, poz. 730

 

z dn. 15 lutego 2016

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=730

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XVII/239/15 z dn. 18.12.2015 r. w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę

 

 

Rocznik 2016, poz. 729

 

z dn. 15 lutego 2016 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=729

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XVII/238/15 z dn. 18.12.2015 r. w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

 

Rocznik 2016, poz. 728

 

z dn. 15 lutego 2016

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=728