główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Uchwała

Uchwała Nr XXIX/540/13 Rady Miasta z 22.01.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-l, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 635).

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1283

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXIX/542/13 Rady Miasta z 22.01.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1284

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXIX/544/13 Rady Miasta z 22.01.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2895)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1285

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/563/13 Rady Miasta z 27.02.2013 r. w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1994

Referat Usług Komunalnych

Uchwała

Uchwała Nr XXX/566/13 Rady Miasta z 27.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1995

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Uchwała

Uchwała Nr XXX/568/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.02 2013r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, poz. 3022)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2176

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/570/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej uchwałą Nr XVI/275/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Nr 12 poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2177

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/572/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 69)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2178

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/574/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2179

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała nr XXX/576/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: „Wronia – Żelazna”, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 255, poz. 2297)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2180

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/578/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2181

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/580/13 Rady Miasta z 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwalą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 441)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2182

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/582/13 Rady Miasta z 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 2009 r. Nr 189, poz. 1737)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2183

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/584/13  Rady Miasta z 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 2106)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2184

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/586/13 Rady Miasta z 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwalą Nr XL/721/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2185

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/588/13 Rady Miasta z 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj  w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwalą Nr XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787), ze zmianą (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2186

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/590/13 Rady Miasta z 27.02.2013 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2403

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/592/13 Rady Miasta z 27.02.2013 r. w/s zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2187

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/593/ Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.02.2013 r. w/s sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXIX/538/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1709

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXXI/615/13 Rady Miasta z 27.03.2013 r. w/s zmiany uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałami Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr XXIV/403/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., Nr VII/120/11 z dnia 30 marca 2011 r. i Nr XII/239/11 z dnia 28 września 2011 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2426

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Uchwała

Uchwała Nr XXXI/618/13 Rady Miasta z 27.03.2013 r. w/s cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2390

Zarząd Dróg i Utrzymania Miast

Uchwała

Uchwała Nr XXXI/619/13 Rady Miasta z 27.03.2013 r. w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2391

Doradca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania odpadów komunalnych

Uchwała

Uchwała Nr XXXI/622/13 Rady Miasta z 27.03.2013 r. w/s określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2319

Doradca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania odpadów komunalnych

Uchwała

Uchwała Nr XXXI/624/13 Rady Miasta z 27.03.2013 r. w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2392

Doradca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania odpadów komunalnych

Uchwała

Uchwała Nr XXXII/637/13 Rady Miasta z 24.04.2013 r. w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2616

Doradca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania odpadów komunalnych

Uchwała

Uchwała Nr XXXII/639/13 Rady Miasta z 24.04.2013 r. w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2617

Doradca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania odpadów komunalnych

 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/645/13 Rady Miasta z 29.05.2013 r.  w/s zmian w statucie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3632  Referat Edukacji
Uchwała Uchwała Nr XXXV/670/13 Rady Miasta z 28.08.2013 r. w/s określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4372 Referat Usług Komunalnych
Uchwała Uchwała Nr XXXV/672/13 Rady Miasta z 28.08.2013 w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4373 Doradca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania odpadów komunalnych
Uchwała Uchwała Nr XXXV/673/13 Rady Miasta z 28.08.2013 r. w/s zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/639/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia   24 kwietnia 2013 roku w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4318

Doradca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania odpadów komunalnych 

 

Uchwała Uchwała Nr XXXVII/689/13 Rady Miasta z 30.10.2013 r. w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5803 Doradca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania odpadów komunalnych
Uchwała Uchwała Nr XXXVII/691/13 Rady Miasta z 30.10.2013 r. w/s określenia wysokości stawek podatku   od nieruchomości.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4869 Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Uchwała Uchwała Nr XXXVII/692/13 Rady Miasta z 30.10.2013 r. w/s zmieniająca uchwałę w/s cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5406

Zarząd Dróg   i Utrzymania Miasta

Uchwała Uchwała Nr XXXVII/693/13 Rady Miasta z 30.10.2013 r. w/s  zmieniająca uchwałę w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5407

Zarząd Dróg   i Utrzymania Miasta

Uchwała

Uchwała Nr XXXVII/694/13 Rady Miasta z 30.10.2013 r. w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.

 http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5419 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Uchwała  
Uchwała Nr XXXVII/695/13 Rady Miasta z dnia 30.10.2013 r.
w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5420 Zarząd Dróg     i Utrzymania Miasta
Uchwała Uchwała Nr XXXVII/696/13 Rady Miasta z dnia 30.10.2013 r.   w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5421 Zarząd Dróg   i Utrzymania Miasta
Uchwała Uchwała Nr XXXVII/697/13 Rady Miasta z dnia 30.10.2013 r. w/s likwidacji nazw nieistniejących ulic i placów w Piotrkowie Tryb.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5422 Referat Geodezji, Kartografii   i Katastru
Uchwała Uchwała Nr XXXVII/698/13 Rady Miasta z dnia 30.10.2013 r. w/s  wprowadzenia zmian w statucie Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5423 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/706/13 Rady Miasta z dnia 27.11.2013 r.       w/s szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=128  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/709/13 Rady Miasta z 27.11.2013 r.  w/s nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic: Śląskiej - Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5785 Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/710/13 Rady Miasta z 27.11.2013 r. - w/s nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście - Żeromskiego w Piotrkowie Trybunalskim.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5786 Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/711/13 Rady Miasta z 27.11.2013 r. w/s nadania nazwy dla skweru przy ul. Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5787 Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
Uchwała Uchwała Nr XXXIX/716/13 Rady Miasta z 23.12.2013 r. w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok.
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1078 Referat Budżetu   i Analiz Finansowych
Uchwała Uchwała Nr XXXIX/720/13 Rady Miasta z 23.12.2013 r.   w/s określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty   oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=192

Stwierdzono nieważność uchwałyna podst.
Uchwały Nr 3/17/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 23.01.2014r.

www.bip.piotrkow.pl/upload/20140414120852c3gb53s7bau4.PDF

Referat Edukacji
Uchwała Uchwała Nr XXXIX/722/13 Rady Miasta z 23.12.2013 r. w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=284 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Uchwała

 

Uchwała Nr XXXIX/723/13 Rady Miasta z 23.12.2013 r.      w/s  upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=285 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Uchwała Uchwała Nr XXXIX/724/13 Rady Miasta z 23.12.2013 r. w/s zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/639/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmienioną Uchwałą Nr XXXV/673/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=165 Doradca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania odpadów komunalnych