główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku nazywana jest również "prezydencką" powołana została Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 465/06 z dnia 15.12.2006 r.

Komisja powoływana jest i pracuje w oparciu o art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Pracuje w celu realizacji zadań Prezydenta miasta na prawach powiatu w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 

W jej skład wchodzą:

Krzysztof Chojniak
- Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - przewodniczący
Ludomir Pencina
- delegowany przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Mariusz Staszek
- delegowany przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Włodzimierz Krzysztof Budkowski
- powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Bogdan Bujak
- powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Arkadiusz Winiarski
- powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Tomasz Jędrzejczyk
- delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Artur Wnuk
- delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim

 

Do zadań komisji należy

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta,
2) opiniowanie pracy Policji i innych miejskich służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych miejskich służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu miasta - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez Prezydenta, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Dostępne kategorie:
Kompetencje
Kontakt, dyżur
Komisje