główna zawartość
artykuł nr 1

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Załączniki:
Ewidencja 650 KB
artykuł nr 2

Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej

Załączniki:
Wykaz 20 KB
artykuł nr 3

Ewidencja wystąpień podmiotów wykonujących zawodową...

Ewidencja wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

artykuł nr 4

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Załączniki:
Rejestr 193 KB
artykuł nr 5

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Załączniki:
Rejestr 172 KB
artykuł nr 6

Gminna ewidencja zabytków Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wykaz zabytków 706 KB
artykuł nr 7

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

artykuł nr 8

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest...

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Piotrków Trybunalski, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),..

artykuł nr 9

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Miasta

W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje...