główna zawartość
artykuł nr 71

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta podaje do...

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.09.2005r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla Gminy Piotrków Trybunalski na budowę kanału deszczowego w ulicy Folwarcznej na odcinku od ulicy Dwor

artykuł nr 72

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta informuje, że na...

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta informuje, że na wniosek pana W. Michalskiego, zostało wszczęte postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: adaptacja istniejących budynków położonych przy ul.

artykuł nr 73

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza przetargi...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza przetargi nieograniczone w dniu 28 pożdziernika 2005 r. na na nieruchomości stanowiące własność Gminy

artykuł nr 74

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs ofert na zakup domków letniskowych usytuowanych na terenie gminy Sulejów stanowiących własność Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o dotychczasowej nazwie „PROMYK”

artykuł nr 75

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznych ustnych przetargów nieograniczonych

artykuł nr 76

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznych ustnych przetargów nieograniczonych

artykuł nr 77

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta informuje,...

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta informuje, że zostało wydane pozwolenie na budowę ronda u zbiegu ulic: Łódzkiej, Kostromskiej, Pawłowskiej, Karolinowskiej wraz z przebudową istniejacego układu komunikacyjnego

artykuł nr 78

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Sprawujący...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Sprawujący Funkcje Starosty informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy: ul

artykuł nr 79

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że że...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb. położonej przy: ul. Niskiej

artykuł nr 80

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia o...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia o zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowych (byłej lokomotywowni) na kotłownię gazową, przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Towarowej 1