główna zawartość
artykuł nr 61

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. wsparcia zadań z...

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu realizowanych w okresie od 15 października do 31 grudnia 2005 roku

artykuł nr 62

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb. położonej przy ul. Malinowej 38

artykuł nr 63

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 28112 Piotrków Trybunalski

artykuł nr 64

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Piotrkowie...

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że na wniosek ROKA-AUTO-KAN Sp z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: adaptacja istniej

artykuł nr 65

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że przyjmuje oferty w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej położonej w 30 a, b.

artykuł nr 66

Prezydent Miasta informuje, że zostały wywieszone do...

Prezydent Miasta informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy dot. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy położone przy ul. Żwirki, Wojska Polskiego, Zalesicka, Podole, Przemysłowa

artykuł nr 67

Komunikat dot. możliwości skorzystania przez osoby...

Komunikat dot. możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z dojazdu do lokali obwodowych komisji wyborczych i powrót w dniu 9 października 2005 r.

artykuł nr 68

Przetarg nieograniczony w dniu 25 listopada 2005 r. na...

Przetarg nieograniczony w dniu 25 listopada 2005 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski przy ul. Sulejowskiej 45

artykuł nr 69

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego informuje, że...

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu średniego ciśnienia obejmująca nieruchomości w układac

artykuł nr 70

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że zostało wszczete postepowanie ws wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa ulicy Krętej i Wschodniej wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej