główna zawartość
artykuł nr 51

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. przebudowy ulicy Dmowskiego 42-98 na odcinku od proj. obwodnicy miasta trasy N-S do ulicy Sygietyńskiego

artykuł nr 52

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. przebudowy ulicy Krętej i Wschodniej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 53

Prezydent Miasta ogłasza przetarg nieograniczony w dniu 16...

Prezydent Miasta ogłasza przetarg nieograniczony w dniu 16 grudnia 2005 r. na nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Piotrków Trybunalski położoną przy ul. Zamkowej 24.

artykuł nr 54

Prezydent Miasta informuje, że zostały wywieszone do...

Prezydent Miasta informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicach: Glinianej 12, 12a, Dmowskiego

artykuł nr 55

Prezydent Miasta informuje, że został wywieszony do...

Prezydent Miasta informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Poprzecznej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym wraz z nieodpłatnym przeniesie

artykuł nr 56

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyznał w II...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyznał w II półroczu 2005 roku, stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury

artykuł nr 57

Prezydent Mista Piotrkowa Trybunalskigo informuje, że...

Prezydent Mista Piotrkowa Trybunalskigo informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych przy ul. Mieszka I-go,

artykuł nr 58

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta informuje, że...

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa Lądowiska Śmigłowcowego dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalski

artykuł nr 59

Referat Architektury i Budownictwa informuje, że została...

Referat Architektury i Budownictwa informuje, że została wydana decyzja dla Gminy Piotrków Trybunalski na budowę szaletu miejskiego, przebudowę chodników, budowę przyłączy, urządzenia zieleni na terenie parku śródmiejskiego im. Jana Pawła II

artykuł nr 60

Komunikat dot. możliwości skorzystania przez osoby...

Komunikat dot. możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z dojazdu do lokali obwodowych komisji wyborczych i powrót w dniu 23 października 2005 r.