główna zawartość
artykuł nr 41

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków

artykuł nr 42

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek zamieszkania zbiorowego – internat

artykuł nr 43

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

artykuł nr 44

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiśniowej

artykuł nr 45

Prezydent Miasta informuje, ze zostały wywieszone wykazy...

Prezydent Miasta informuje, ze zostały wywieszone wykazy nieruchomości położonych przy ul. Witosa 35, Twardosławickiej 36, Porannej 5

artykuł nr 46

Prezydent Miasta informuje, że zostały wywieszone do...

Prezydent Miasta informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Słowackiego – Jedności Narodowej, ul. Słowackiego 178 – Paderewskiego

artykuł nr 47

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 36.

artykuł nr 48

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Witosa 35

artykuł nr 49

Dyrektor MZDiK informuje, iż w dniu 18.11.2005 r. odbędzie...

Dyrektor MZDiK informuje, iż w dniu 18.11.2005 r. odbędzie się otwarte szkolenie z zakresu zasad stosowania ustawy „Prawo Zamówień Publicznych w aspekcie wdrażanych procedur przetargowych dotyczących świadczenia usług komunikacyjnych na terenie Mias

artykuł nr 50

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowy sieci gazowej w ulicy Roosevelta i terenie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK”S.A.