główna zawartość
artykuł nr 101

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 102

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie i przebudowie linii kablowej na terenie nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Piotrkowie Trybu

artykuł nr 103

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje o wydaniu...

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje o wydaniu zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.

artykuł nr 104

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomo

artykuł nr 105

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w...

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę ronda u zbiegu ulic: Łódzkiej, Kostromskiej, Pawłowskiej, Karolinowskiej

artykuł nr 106

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

artykuł nr 107

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 108

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia na budowę ...

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu w ulicach Krakowskie Przedmieście ,Krótka , Świerczowska, Zalesicka, Włókiennicza, Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 109

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim dot. ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 110

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb , ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości , że dane dla wniosku z 27.06.2005 r o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurow