główna zawartość
artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości połozonej przy ul. Twardosławickiej 63

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odwołuje...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odwołuje ogłoszony na dzień 16 grudnia 2005 r. ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12 a.

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Sprawujący...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Sprawujący Funkcję Starosty informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym położonej przy ulicy Rys

artykuł nr 4

Obwieszczenie dot. budowy stacji demontażu pojazdów...

Obwieszczenie dot. budowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, adaptacji istniejącej infrastruktury oraz zmiany użytkowania części istniejącej zabudowy na jej potrzeby

artykuł nr 5

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamiam, że...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamiam, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

artykuł nr 6

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że z dniem 23.11.2005r. zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa wodociągu o średnicy ø 110mm w ul. Karolinowskiej, Uprawnej i Żółtej

artykuł nr 7

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że w dniu 30.11.2005r. zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim w ul. Energety

artykuł nr 8

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że w dniu 5.12.2005r. zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa ulicy Dmowskiego na odcinku od ul. Energetyków do Sygietyńskiego

artykuł nr 9

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie - w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazu ziemnego ŚR/c

artykuł nr 10

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że...

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni jezdni i chod