główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zmiany na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Tuszyn" z wyłączeniem węzła "Tuszyn"

Załączniki:
Obwieszczenie 39 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi w sprawie rozbudowy węzła Piotrków Trybunalski Zachód w ramach inwestycji pt. „Budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51 odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00”

Załączniki:
Obwieszczenie 38 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu w ciągu drogi gminnej ul. Kasztelańskiej, polegającej na likwidacji istniejącego przepustu i budowie nowego

Załączniki:
Zawiadomienie 59 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o potwierdzeniu przejęcia przez Haering Polska Sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta udzielającej Zakładowi Sprzętu Mechanicznego "PZL-ZSM" Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego w mieszaninie ze ściekami o charakterze bytowym z terenu Zakładu Sprzętu Mechanicznego "PZL-ZSM" Sp. z o.o.

Załączniki:
Zawiadomienie 61 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w/s wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych powstających na terenie instalacji przy ul. Przemysłowej 47

Załączniki:
Obwieszczenie 59 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nowych okolicznościach sprawy dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji: Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice na odcinku Tuszyn - granica województwa łódzkiego/śląskiego - odcinek B węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800 do km 376+000 dla odcinka od km 367+350 do km 376+000 projektowanej autostrady

Załączniki:
Obwieszczenie 470 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym, na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Sulejowskiej 35

Załączniki:
Ogłoszenie 216 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym, na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 11

Załączniki:
Ogłoszenie 222 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57

Załączniki:
Ogłoszenie 242 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 64

Załączniki:
Ogłoszenie 274 KB