główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. decyzji udzielającej pozwolenia na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 237 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Wierzeje (rozbudowa ulicy Wierzeje wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej)

Załączniki:
Obwieszczenie MB
artykuł nr 3

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem w ulicy Zajęczej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 412 KB
artykuł nr 4

Informacji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego

Załączniki:
Informacja 43 KB
artykuł nr 5

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 6

Informacja o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w mieście Piotrków Trybunalski

Załączniki:
Informacja 58 KB
artykuł nr 7

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek o numerach ewidencyjnych : 459/7, 459/6,459/5, 459/4, 459/3, 459/2, 459/1,241/1 obręb 10 przy ul. Michałowskiej 32 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 15 KB
artykuł nr 8

Informacja o przystąpieniu do aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej

Załączniki:
Informacja 82 KB
Wzór zgłoszenia 38 KB
artykuł nr 9

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek o numerach ewidencyjnych przy ul.Michałowskiej 32 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 10

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do nieruchomości ul. Ceramicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB