główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 7 września 2018 r. w/s informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborach Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Obwieszczenie MB
artykuł nr 2

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Barwnej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 3

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Agrestowej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 4

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Barwnej i Kaczej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 226 KB
artykuł nr 5

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasiedrogowym drogi gminnych w Piotrkowie Trybunalskim - ul. Macierzanki

Załączniki:
Informacja 81 KB
artykuł nr 6

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnych w Piotrkowie Trybunalskim - ul. J. Porazińskiej

Załączniki:
Informacja 81 KB
artykuł nr 7

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Granicznej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości przy ul. Granicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 8

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji paliw płynnych i LPG przewidzianej do realizacji przy Al. gen. W. Sikorskiego na działce o nr ewid. 100 obręb 29 w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Zawiadomienie 374 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: modernizacja linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków w zakresie budowy nowego stupa w przęśle pomiędzy słupami nr 89-90 linii Rogowiec-Piotrków, przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim na działce o nr ewid. 182 obręb 11.

Załączniki:
Obwieszczenie 228 KB
artykuł nr 10

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Granicznej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości

Załączniki:
Informacja 16 KB