główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinak oświetlenia ulicznego ulicy Wysokiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 2

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości-dz. nr ewid. 71/10 obr. 25 przy ul. Diamentowej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: uruchomienie punktu skupu złomu na terenie działki o nr wid. 225/2 obręb 34 przy ul. Bawełnianej 20/22 w Piotrkowie Trybunalskirm

Załączniki:
Obwieszczenie 209 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa huty szkła przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o nr ewid. 277/82, 277/84 obręb 14 w powiązaniu z istniejącą hutą szkła zlokalizowaną na działkach 277/83, 277/43, 277/85, 277/44 obręb 14 w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Obwieszczenie 220 KB
artykuł nr 5

Informacja dot. wniosku w/s zgłoszenia robót budowlanych polegających na: -budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim;-budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Regatowej do posesji przy ulicy Zawiłej 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 6

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości przy ul. Diamentowej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 7

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy: Prostej od skrzyżowania z ulicą Piaskową w kierunku wschodnim do wysokości posesji nr 77 oraz przejście przez ulicę Prostą dla połączenia posesji nr 77 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 223 KB
artykuł nr 8

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka oświetlenia ulicznego ulicy Wysokiej tj. między słupami 8 i 11 na terenie działek w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 9

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji na terenie działki o nr ewid. 25/6 w obrębie 18

Załączniki:
Informacja 399 KB
artykuł nr 10

Informacja o barku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Moryca w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB