główna zawartość
artykuł nr 21

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: " Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001461_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działce nr ewid:1/6, obręb 22M. Piotrków trybunalski, woj Łódzkie, teren zamknięty, kolejowy.

Załączniki:
Obwieszczenie 378 KB
artykuł nr 22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziałowywania na środowisko

Załączniki:
Obwieszczenie 579 KB
artykuł nr 23

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn."Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489 LOD C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działkach : nr 30/2 - obręb 12 Longinówka gmina Rozprza i 1/4 - obręb 40 Piotrków Trybunalski M - zmieniona przez inwestora na 1/6, zgodnie z aktualną ewidencją gruntów i budynków - powiat piotrkowski, województwo łódzkie

Załączniki:
Obwieszczenie 195 KB
artykuł nr 24

Informacja Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załączniki:
Informacja MB
artykuł nr 25

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn ; "budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działkach: nr 30/2- obręb 12 Longinówka, gmina Rozprza i 1/4 - obręb 40 Piotrków Trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie

Załączniki:
Obwieszczenie 351 KB
artykuł nr 26

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, obręb 14 z trasą linii kablowej

Załączniki:
Obwieszczenie 586 KB
artykuł nr 27

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wydanie opinii o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Obwieszczenie 745 KB
artykuł nr 28

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001461_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid.: 1/6, obręb 22 M.Piotrków Trybunalski, województwo łódzkie, teren zamknięty, kolejowy

Załączniki:
Obwieszczenie 382 KB
artykuł nr 29

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działkach nr 30/2 - obręb 12 Longinówka, gmina Rozprza i 1/4 - obręb 40 Piotrków Trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie

Załączniki:
Obwieszczenie 390 KB
artykuł nr 30

Obwieszczenie Marszałka Województwa łódzkiego w sprawie podjęcia przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwały Nr IV/42/15 z dn. 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi

Załączniki:
Obwieszczenie 592 KB