główna zawartość
artykuł nr 11

Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych ze zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim ul. Podole 7/9

Załączniki:
Informacja 487 KB
artykuł nr 12

Informacja o szkoleniu pod nazwą ,,Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r.

Załączniki:
Informacja o szkoleniu 369 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawach zmian decyzji Wojewody Łódzkiego udzielających zezwolenia na realizację inwestycji drogowych polegających na budowie autostrady A-1.

Załączniki:
Obwieszczenie 413 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji Nr 200/15 zmieniające decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 2/12 z 3.01.2012r udzielającą Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10, zezwolenia na realizację inwestycji, polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 509 KB
artykuł nr 15

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu Decyzji Nr 105/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn."Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_c sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce nr 30/2 w obrębie Longinówka,gmina Rozprza oraz na działce 1/6, obręb 40 miasto Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski, Województwo Łódzkie

Załączniki:
Obwieszczenie 359 KB
artykuł nr 16

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji Nr 103/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu radiokomunikacyjnegoc0001461_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM_R" przewidzianego do realizacji na działce nr 1/6, obręb 22/4 Miasto Piotrków Trybunalski, województwo łódzkie, teren zamknięty, kolejowy

Załączniki:
Obwieszczenie 342 KB
artykuł nr 17

Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce nr 30/2 w obrębie 12 Longinówka, gmina Rozprza oraz działce nr 1/6, obręb 40 miasto Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

Załączniki:
Obwieszczenie 394 KB
artykuł nr 18

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 2/12 z 3.01.2012 r udzielającej Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 517 KB
artykuł nr 19

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (granice województwa mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - granica województwa Świętokrzyskiego"

Załączniki:
Obwieszczenie 609 KB
artykuł nr 20

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wydania decyzji Nr 96/2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOC_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działkach: nr 30/2- obręb 12 Longinówka, gmina Rozprza i 1/6- obręb 40 Piotrków trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie

Załączniki:
Obwieszczenie 368 KB