główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenia w/s udzielenia wsparcia finansowego na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie 275 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenia w/s udzielenia wsparcia finansowego na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie 346 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie w/s przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych

Załączniki:
Ogłoszenie 358 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 515/2015 z dnia 15.12.2015 r. polegającej na przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. 1-go Maja 25a w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie MB
artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2016 roku

Załączniki:
Ogłoszenie o konkursie MB
Wynik konkursu 915 KB
artykuł nr 6

Informacja w/s przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych na wsparcie zakupu psa patrolowo-tropiącego

Załączniki:
Informacja MB
artykuł nr 7

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji paliw płynnych oraz stacji LPG wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianą do realizacji na działkach o nr ewid. 318, 319/1, 319/3 w obrębie 21 przy ul. Krakowskie Przedmieście 7 w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Obwieszczenie 245 KB
artykuł nr 8

Informacja dot. zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji deszczowej na działkach przy ul.: Wierzejskiej/Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 459 KB
artykuł nr 9

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Zajęczej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 217 KB
artykuł nr 10

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2016 roku

Załączniki:
Ogłoszenie o konkursie MB